Posted on Leave a comment

Raku 2017

Tots els “artilujis” a punt de carregar…

Aquuest any hem introduït el rakú obvara, rakú sense foc.

estem a punt de penjar els resultats, paciència…

                                                      ……..i fi de la jornada.

Aquí podeu veure les peces:

 

Posted on Leave a comment

FIRES

El sentit final de l’obra s’obté quan entra en contacte amb el públic.
L’autor queda en un segon terme, espectador de la relació que es crea entre l’objecte i les persones, en la majoria dels casos totalment anònimes, a l’espera de lectures i reaccions afins en un intent d’entesa, on elements com les nacionalitats, els idiomes,… i fins i tot les cultures, troben el nucli comú de la diversitat.
El plaer de les fires es el plaer de la relació entre persones.