Cresta horitzontal int.ext

Treball al torn. Formes base de pasta refractària. Afegits i relleus de porcellana. Esmalt feldspàtic transparent amb coure. Cuita oxidant amb forn de gas 1.300ºC.

Mides aproximades

  • Alçades màxim 52 cm
  • Alçades mínim 7 cm