Cresta horizontal exterior

Treball al torn. Formes base de pasta refractària. Afegits i relleus de porcellana. Esmalt feldspàtic transparent amb coure. Cuita oxidant amb forn de gas 1.300ºC.

Mides aproximades

  • diàmetre màxim 51 cm
  • diàmetre mínim 15 cm