Cresta vertical

Treball combinat de torn i planxa. Formes base de pasta refractària. Afegits i relleus de porcellana. Esmalt feldspàtic transparent amb coure. Cuita oxidant amb forn de gas 1.300ºC.

Mides aproximades

  • diàmetre màxim 45 cm
  • diàmetre mínim 12 cm